SPISAK DONATORA ZA DŽAMIJU-BIŠĆANI

 

Datum:20.09.2007..godine

 

R.b

IME I PREZIME

IZNOS U MARKAMA

1.      

KADIĆ (Hajder) VEHID

10.175,00

2.      

KADIĆ                EDHEM

5.566,00

3.      

KEKIĆ                SALIH

5.487,50

4.      

RIJASET SARAJEVO

5.000,00

5.      

MUFTIJSTVO   BIHAĆ

3.000,00

6.      

SERGIJA U ZAGREBU

2639,25

7.      

SERGIJA U SARAJEVU(Sabit-Mirso)

2.368,00

8.      

ŠABANOVIĆ    MUHAMED-HAMIĆ

2.200,00

9.      

ZENKOVIĆ       MURAT

2.015,00

10.  

SERGIJE U DŽAMIJI BIŠĆANI

1.996,00

11.  

ŠABANOVIĆ    NIHAD-NIDO

1.916,00

12.  

ZENKOVIĆ       MUNEVERA

1.579,00

13.  

KADIĆ              ESAD

1.463,72

14.  

TREPIĆ            SULEJMAN

1395,00

15.  

DURATOVIĆ   SABAHUDIN-SABKO

1.365,00

16.  

MJESNA ZAJEDNICA BIŠĆANI

1.300,00

17.  

HEGIĆ             NAMKA

1.190,00

18.  

KADIĆ              ŠERIF

1.097,50

19.  

KADIRIĆ          DŽEVAD

1.000,00

20.  

CERIĆ               ĐULA

1.000,00

21.  

KADIĆ            ENES-Eno Špango

1.000,00

22.  

KADIĆ            KERIM

995,00

23.  

KADIĆ            MEHEMED

995,00

24.  

MRKALJ           FAIK

975,00

25.  

Gospođa BERBER-Zagreb

975,00

26.  

VOJNIKOVIĆ  DŽEVAD

975,00

27.  

KEKIĆ              IBRAHIM

 850,00

28.  

KADIĆ             ĐULA

830,00

29.  

KADIĆ             MESUD

800,00

30.  

DURATOVIĆ  MIRSAD

800,00

31.  

HEGIĆ             ABAZ

800,00

32.  

DURATOVIĆ  SUAD

800,00

33.  

TREPIĆ            HASAN I MIRSADA

785,00

34.  

SERGIJA (Kekić Salih-Njemačka)

780,00

35.  

KADIĆ (Irfan)  JASMIN

740,50

36.  

KADIĆ(Irfan)   ERMIN

733,00

37.  

MEDŽLIS       PRIJEDOR

710,00

38.  

KEKIĆ              SAFET

698,20

39.  

DURATOVIĆ   MEVLIDA

682,50

40.  

KADIĆ             IRFAN

682,00

41.  

KADIĆ (Irfan)   ELVIR

653,00

42.  

KEKIĆ            EMIR

627,10

43.  

KURTOVIĆ     HASAN I NASIHA

624,00

44.  

TREPIĆ            SANEL

585,00

45.  

DIZDAREVIĆ  ARIF

585,00

46.  

VOJNIKOVIĆ   SUTKO

585,00

47.  

MRKALJ          ŠEFIK

585,00

48.  

MRKALJ          HAZIM

580,00

49.  

CRNIĆ-KADIĆ BAHRIJA

569,00

50.  

KEKIĆ              HANKA

554,98

51.  

MUJČIĆ    HASAN I DŽANA

546,00

52.  

SERGIJA IZ SAD-a

540,68

53.  

TREPIĆ             ELVIR-LERO

500,00

54.  

CERIĆ  I.          ALIJA

500.00

55.  

MRKALJ           SEJAD

500,00

56.  

MODRONJA    SEJAD

500,00

57.  

DURATOVIĆ   NEDŽAD-DŽAJA

487,50

58.  

KADIRIĆ          HASAN

487,50

59.  

DURATOVIĆ   HALID

487,50

60.  

KADIRIĆ (Hasan)   FIKRET

487,50

61.  

KADIRIĆ          SENAID

487,50

62.  

KEKIĆ              ERMIN

467,00

63.  

VOJNIKOVIĆ  FEHRET

419,00

64.  

TREPIĆ             ENVER

400,00

65.  

KADIĆ               NURIJA

395,00

66.  

MRKALJ           ABDULAH-Mehmed

393,00

67.  

KEKIĆ              HAZIM

390,00

68.  

MRKALJ          IZET

390,00

69.  

HEGIĆ              JASMIN

390,00

70.  

VOJNIKOVIĆ  MUHAREM

390,00

71.  

KEKIĆ              NIHAD

389,25

72.  

SELEŠ               MEHEMED                     

376,00

73.  

KADIĆ              SUAD

362,50

74.  

KADIĆ              MUHAREM

300,00

75.  

KADIĆ            AZEMINE-Beganovce

300,00

76.  

KADIĆ              RAZIM

298,60

77.  

KADIRIĆ          RAHIM

295,00

78.  

KADIĆ              SAJID

292,50

79.  

HEGIĆ               IBRAHIM

292,50

80.  

KEKIĆ              FUAD

288,00

81.  

KADIĆ              ŠUKRIJA

285,20

82.  

PAJIĆ                OMER

250,00

83.  

PAJIĆ                ESMA

250,00

84.  

KADIĆ              FARUKA

245,00

85.  

KEKIĆ               SAKIB

245,00

86.  

KEKIĆ              EMIR

231,75

87.  

KEKIĆ              HASIB

216,60

88.  

KEKIĆ             EMIN

208,00

89.  

KADIĆ              ERNAD

205,00

90.  

PEKARA V.KLADUŠA

200,00

91.  

KEKIĆ               MINE-Fajkina

200,00

92.  

KADIRIĆ           VEHID

197,50

93.  

KADIRIĆ            SAUD

197,50

94.  

AVDIĆ               ŠABAN

195,00

95.  

MAŠIĆ               MIMKA

195,00

96.  

DURATOVIĆ   ASIM

195,00

97.  

KADIR I ASIMA

195,00

98.  

SULJADŽIĆ      ALMA

195,00

99.  

KEKIĆ               ADNAN

195,00

100.                    

GANIĆ               HUSE

195,00

101.                    

ALAGIĆ            ZUMRA

195,00

102.                    

MRKALJ           KATKA

195,00

103.                    

HEGIĆ               ADNAN

195,00

104.                    

HEGIĆ               ELVIR

195,00

105.                    

MRKALJ           RASEMA

195,00

106.                    

KEKIĆ               NAMIK

195.00

107.                    

KADIĆ              AGAN

195,00

108.                    

KEKIĆ               LEJLA

195,00

109.                    

KADIĆ               FERID

195,00

110.                    

HUSKIĆ             SUVAD

195,00

111.                    

PORČIĆ              MINE

195,00

112.                    

KEKIĆ                SABIT

195,00

113.                    

DURATOVIĆ    SEMKA

195,00

114.                    

MURATOVIĆ   HAMDIJA

195,00

115.                    

KADIĆ              FATA,FAJKA

195,00

116.                    

DURATOVIĆ   ZIKRIJA

195,00

117.                    

HEGIĆ               FUAD

195,00

118.                    

CIVIĆ                ZLATAN

193,00

119.                    

KADIĆ              NARCIS

156,00

120.                    

KUDUZOVIĆ    ZIJAD

156,00

121.                    

MUJKANOVIĆ  MIRSAD

156,00

122.                    

RESTORAN «FORTUNA»

156,00

123.                    

CERIĆ                MUNIB

156,00

124.                    

KADIĆ              ERNEST

154,48

125.                    

HADŽIJA          JASMIN

154,48

126.                    

KUDUZOVIĆ    RIJAD

148,00

127.                    

MUSIĆ               ALEN

148,00

128.                    

ZONIĆ               OMER

148,00

129.                    

FEJZULAJ         DŽEMAJL

148,00

130.                    

MRKALJ            HAJRUDIN

145,00

131.                    

KADIĆ               ERNEST

142,00

132.                    

ISLAMOVIĆ      IRMAN

137,00

133.                    

AVDIĆ               EMIR

137,00

134.                    

CERIĆ                HALIDA

137,00

135.                    

RAMIĆ               ADIL

137,00

136.                    

RAMIĆ               SAIDA

137,00

137.                    

HADŽIĆ            BESIM 

137,00

138.                    

HEGIĆ               BESIMA-Izet

137,00

139.                    

KADIRIĆ           RADŽEP

136,50

140.                    

DURATOVIĆ    ASIMA

125,00

141.                    

ŠVRAKA           ABDULAH-DULE

118,00

142.                    

VOJNIKOVIĆ    IBRAHIM

117,00

143.                    

ČIRKIĆ              ABAZ

103,99

144.                    

DURATOVIĆ    FATE

100,00

145.                    

KARAGIĆ         ISMET

100,00

146.                    

MODIĆ              HIDAJETA

100,00

147.                    

RIZVANOVIĆ   SABIT

100,00

148.                    

RIZVANOVIĆ    FATIMA

100,00

149.                    

DEDIĆ                OSMAN

100,00

150.                    

KADIRIĆ           EDO

100,00

151.                    

HEGIĆ                SAFIJA

100,00

152.                    

HEGIĆ                MINE

100,00

153.                    

PAJIĆ                  HUSREF

100,00

154.                    

HEGIĆ                OSMAN

100,00

155.                    

KADIRIĆ            SAMIR

100,00

156.                    

KARAGIĆ          FIKRET I FIKRA

100,00

157.                    

KARARIĆ          RUKIJA

100,00

158.                    

KEKIĆ                BESIM

100,00

159.                    

HEGIĆ S.            AIŠA

100,00

160.                    

VOJNIKOVIĆ (Agan)   AZEMINE

100,00

161.                    

RESTORAN»SADET» V.KLADUŠA

100,00

162.                    

MESNICA»MILJKOVIĆ»V.KLADUŠA

100,00

163.                    

ĆORAGIĆ           HASAN

100,00

164.                    

MUHALJIĆ         FIKRET

100,00

165.                    

MEŠIĆ                 HATIDŽE

100,00

166.                    

KADIRIĆ             MUSTAFA

100,00

167.                    

KADIĆ                 ŠERIF

100,00

168.                    

MRKALJ              FATIMA

100,00

169.                    

ISLAMOVIĆ       ŠEMSA

100,00

170.                    

PERVANIĆ         BAHRIJA

100,00

171.                    

NASIĆ                 ERMIN

100,00

172.                    

HEGIĆ                NAZIF

100,00

173.                    

MRKAJLJ NAZIFA I AMELA

100,00

174.                    

KADIĆ               DŽEVIDA

100,00

175.                    

KADIRIĆ           MESUD

100,00

176.                    

HEGIĆ                EMSUDA

97,50

177.                    

IBRAHIMOVIĆ KEMAL

97,50

178.                    

DURATOVIĆ    HATA

97,50

179.                    

MRKALJ           TAIB

97,50

180.                    

HEGIĆ              RUKIJA

97,50

181.                    

VOJNIKOVIĆ  MINKA

97,50

182.                    

CRLJENKOVIĆ HASIBA

97,50

183.                    

KADIĆ              MUHIDIN

97,50

184.                    

HODŽIĆ            FIKRA

97,50

185.                    

HAJRIĆ             EKREM

97,50

186.                    

ARNAUTOVIĆ  ERMIN

97,50

187.                    

KADIRIĆ          NAMKA

97,50

188.                    

KADIĆ              ENISA

97,50

189.                    

KADIRIĆ          ŠERIF I ENISA

97,50

190.                    

HEGIĆ               FAJKA

97,50

191.                    

MRKALJ          RAZIM

97,50

192.                    

KADIRIĆ          NASIHA

97,50

193.                    

VOJNIKOVIĆ   SAIDA-Hasanova

97,50

194.                    

JAKUPOVIĆ    FADIL

97,50

195.                    

LJERKOVIĆ    ADVAN imam Berlin

97,50

196.                    

KARAJKOVIĆ   SAMIR

97,50

197.                    

KEŽKIĆ            IDRIZ

97,50

198.                    

KADIRIĆ (Hasan) HUSEIN

97,50

199.                    

KEKIĆ               ELVIN

97,50

200.                    

VOJNIKOVIĆ

97,50

201.                    

MRKALJ           HAJRUDIN

95,00

202.                    

TOPIĆ               AMEL

78,00

203.                    

KEKIĆ              ELVIR

78.00

204.                    

ŠIŠIĆ                 SELIM

78,00

205.                    

DINA                TIFA

78,00

206.                    

MUJDŽIĆ         MUJO

78,00

207.                    

MRTONAN      DINH

78,00

208.                    

UTOPČIĆ         SENAD

78,00

209.                    

JAKUPOVIĆ    ESAD

78,00

210.                    

KEKIĆ             MUAMER

77,24

211.                    

KADIĆ              EDVIN

75,00

212.                    

LIVADIĆ          ZEHUDIN

74,00

213.                    

ŠIŠIĆ                 SALIM

74,00

214.                    

HUSAMOVIĆ   MEVLUDIN

74,00

215.                    

KADIRIĆ          MUJESIRA

70,00

216.                    

MAHMUTOVIĆ  FADIL

69,00

217.                    

JAKUPOVIĆ     JASMIN

69,00

218.                    

TOPIĆ               AMEL

68,50

219.                    

ŠETKA              NERMIN

68,50

220.                    

HUBJEV            ENES

68,50

221.                    

PUŠKAR           MEJRA

68,00

222.                    

HAJDAREVIĆ  ŠEHERZADA

68,00

223.                    

ČAUŠEVIĆ       IZET

58,50

224.                    

ŠABANOVIĆ   NEVZET

54,00

225.                    

HAJRIĆ            JUSUF

54,00

226.                    

BEŠLAGIĆ      SALIH

54,00

227.                    

ISLAMOVIĆ    MERIMA

50,00

228.                    

KADIĆ             MUSTAFA

50,00

229.                    

ALAGIĆ           MINA

50.00

230.                    

HADŽIĆ           KADIRE

50,00

231.                    

N.N. IZ JESENICA

50,00

232.                    

MRKALJ           TIMKA

50,00

233.                    

ALIŠKOVIĆ     SAFETA

50,00

234.                    

KADIRIĆ          RAZA

50,00

235.                    

DURATOVIĆ   AMIR

50.00

236.                    

KADIRIĆ          MIRZET-MIŠKO

50,00

237.                    

KADIĆ              ASIJA

50,00

238.                    

RESTORAN»KOD ABIDA»V.KLADUŠA

50,00

239.                    

MUJKIĆ             MUSTAFA

50,00

240.                    

PAJIĆ                 HUSKA

50,00

241.                    

PAJIĆ                 HASAN

50,00

242.                    

VELIĆ                NAIL

50.00

243.                    

VOJNIKOVIĆ (Agan)    SAIDA

50,00

244.                    

DEDIĆ               MESUD

50,00

245.                    

KADIRIĆ           RAHMANE

50,00

246.                    

HADŽIOSMANAGIĆ RAZIJA

50,00

247.                    

KADIĆ              JASMIR

50,00

248.                    

ZENKOVIĆ      MIRZET

47,15

249.                    

BAJRAKTAREVIĆ  HASAN

46,80

250.                    

GUNJA             ISMET

44,00

251.                    

TRNJANIN       JASMIN

39,00

252.                    

KAHRIMANOVIĆ  EMINA

39,00

253.                    

ALI  ZURAHI

39,00

254.                    

HEGIĆ              SANEL

39,00

255.                    

MEHMEDOVIĆ  HASAN

39,00

256.                    

TAJIĆ               SADA

39,00

257.                    

MIŠIĆ               MUHAMED

39,00

258.                    

ŠAHOVIĆ        SUVAD

39,00

259.                    

KAJAN             IDRIZ

39,00

260.                    

MEHMEDOVIĆ  FAHRO

39,00

261.                    

KARAJKOVIĆ  MUSTAFA

39,00

262.                    

SADOVIĆ          SUAD

39,00

263.                    

MAHMUTOVIĆ  IDRIZ

39,00

264.                    

KADRIĆ           SADIN

31,00

265.                    

VITEŠKIĆ        AVDO

31,00

266.                    

NASIĆ               ENES

31,00

267.                    

KADIRIĆ          HABIB

30,00

268.                    

KADIRIĆ          VASVA

30,00

269.                    

MEŠIĆ               MUHAREM

30,00

270.                    

WIKMER          BALENTAS

27,00

271.                    

ELMA                FERIZ

27,00

272.                    

KISAROVIĆ      IZETA

27,00

273.                    

NEDŽAD           DERVIŠ

27,00

274.                    

MRKALJ            ALEN

25,00

275.                    

ALAGIĆ            SAMIR

20,00

276.                    

MRKALJ          ZUHRA

20,00

277.                    

KEKIĆ              NEDŽAD

20,00

278.                    

DURATOVIĆ   SELMA

20.00

279.                    

VELIĆ               MINE

20.00

280.                    

DURATOVIĆ   RAZIM

20.00

281.                    

KADIRIĆ          KELIMA

20,00

282.                    

KADIRIĆ          EMIR

20,00

283.                    

KADIĆ              AZEMINA

20,00

284.                    

VOJNIKOVIĆ   ISMETA

20,00

285.                    

RASTIĆ             ADIS

19,50

286.                    

JAHOVIĆ          OSMAN

19,50

287.                    

VICIĆ                ERMIN

19,50

288.                    

KRAK               MUSTAFA

19,50

289.                    

ŠUĆINOVIĆ     HALIM

19,50

290.                    

BAJRAKTAREVIĆ  MEDIHA

19,50

291.                    

HODŽIĆ           AMIR

19,50

292.                    

ĆEHIĆ              SUVAD

19,50

293.                    

HUREMOVIĆ  IBRO

19,50

294.                    

HAMULIĆ        ĐUMA

10,00

 

Moguće su štamparske greške u prepisivanju.Mjerodavni orginalni spiskovi se nalaze kod Sabita Kekića.Za sve nejasnoce mozete se obratiti Sabitu Kekicu  00387/65 572-129.